Štúdium

Katedra biofyziky FPV zabezpečuje výučbu fyziky a biofyziky pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.


Bakalárske a magisterské štúdium:

Biotechnológie - denná forma štúdia. Povinné predmety: Fyzika - prednášky a semináre, Fyzikálna chémia I a II- prednášky a semináre

Chémia - denná forma štúdia. Povinné predmety: Fyzika I a II - prednášky a semináre, Fyzikálna chémia I a II- prednášky a semináre.

Biológia- denná forma štúdia. Povinne voliteľný predmet: Fyzika - prednášky.

Ochrana a obnova životného prostredia - denná forma štúdia. Povinné predmety: Fyzika - prednášky a semináre, Fyzikálna chémia I a II- prednášky a semináre, Environmentálna fyzika - prednášky, semináre a laboratórne cvičenia, Úvod do Biofyziky - prednášky,


Environmentálne inžinierstvo - denná forma štúdia. Predmety: Zobrazovanie, Aplikovaná Biofyzika - prednášky,


Doktorandské štúdium:

Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia - denná a externá forma štúdia.
školenie doktorandov

Biotechnológie - denná a externá forma štúdia.
školenie doktorandov

© 2017 Katedra Biofyziky FPV UCM. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky