Štúdium

Katedra biofyziky FPV zabezpečuje výučbu fyziky a biofyziky pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.


Bakalárske štúdium:

Aplikovaná informatika - denná a externá forma štúdia.
Povinné predmety: Fyzika pre informatikov - prednášky a semináre.

Biotechnológie - denná forma štúdia.
Povinné predmety: Fyzika - prednášky a semináre.

Chémia - denná forma štúdia.
Povinné predmety: Fyzika I a II - prednášky a semináre.

Biológia- denná forma štúdia.
Povinne voliteľný predmet: Fyzika - prednášky.


Magisterské štúdium:

Biomedicínska chémia - denná forma štúdia.

Povinné predmety: Biofyzika - prednášky, Biomedicínske zobrazovanie a biofotonika - prednášky a semináre.

Doktorandské štúdium:

Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia - denná a externá forma štúdia.
školenie doktorandov