Projekty

Projekt VEGA 2/0070/21

Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER

LOW-D-MATTER je projekt základného výskumu realizovaný medzi SAV, KBF FPV UCM a MLC CVTISR, postavený na synegii teoretických a experimentálnych metód, univerzitných a akademických pracovísk, ktorého zjednocujúcim motívom je skúmanie povrchov a 2D systémov. Našou snahou je študovať širokú skupinu systémov pre materiálový výskum na nanoškále a pre nano-bio oblasť. Na analýzu použijeme hlavne experimentálne metódy (NC-AFM,STM,SEM,SIMS, atp.) a modelovacie metódy (DFT,QMC) základného výskumu. Napriek tomu, študované systémy majú aj výrazný aplikačný potenciál. Napr. TiO2 povrch ako fotokatalytický sytém pre vodíkovú energetiku, fosforén ako významný opto-elektronický materiál a nano-bio materiály ako biosenzory. Projekt je postavený na výraznej medzinárodnej spolupráci (Osaka University, Uni Regensburg a North Carolina SU) s partnermi, s ktorými majú pracoviská projektu dlhodobú úspešnú spoluprácu. Okrem čiste vedeckých cieľov má 2D-SURF aj ciele vo výchove doktorandov, najmä prostredníctvom univerzitného partnera, ako aj propagačné ciele a "public outreach". Projekt je realizovaný od roku 2021-2023.

Projekt je pokračovaním úspešného projektu VEGA 2/0123/18, Povrchy a 2D materiály: 2D-SURF.

Projekt KEGA 005UCM-4/2018

Vypracovanie koncepcie študijného programu Biofotonika 

V poslednom desaťročí exponenciálne vzrastá počet univerzitných programov vyučujúcich biofotoniku v Európe a na svete. Tento trend súvisí s rozvojom fotoniky, vedy o svetle a predovšetkým jej aplikáciách v biovedách a biomedicíne

Fotonika je veda o svetle a technológiách založených na svetle. Zaoberá sa produkciou, vedením, manipuláciou, zosilňovaním a detekciou svetla. Uznaním kľúčového významu tejto disciplíny bol aj UNESCOm vyhlásený a podporovaný Medzinárodný rok svetla 2015. Spojenie základného výskumu v tejto oblasti s významným rozvojom priemyslených aplikácií (svetový trh s fotonickými technológiami dosiahol 350 miliárd Eur v 2011 a predpokladá dosiahnuť 615 miliárd Eur do 2020, z čoho 7% je biofotonika). To podnietilo aj čoraz väčší záujem o kvalifikovaných odborníkov v tejto oblasti. 

Našim zámerom je vybudovať koncepciu magisterského študijného programu Biofotonika na Slovensku, ktorý by bol porovnateľný s podobnými študijnými programami v Európe.

Projekt Vyšehrádského fondu - Visegrad fund project

Algal cell biophysical properties as markers for environmental stress in aquatic systems

Our project is now terminated and was success story:

Project activities

Kickoff meeting

21.09.-22.09.2017. Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia

Final workshop

20.08.-21.08.2018. Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia

Scientific regional exchanges:

Visit 1 Zuzana Pavlinska, M.Sc. student, from the Faculty of Natural Sciences at University of Ss Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia will visit the Laboratory of nanoindentation at the Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague, Czech Republic.

Host: Dr. J. Sepitka
Time of visit: 04.02.-08.02.2018.
Work plan: evaluation of mechanical properties of algal cells at polymeric surfaces.

Visit 2. Ing. Katarina Mendova, PhD student from the Faculty of Mechanical Engineering at Czech Technical University in Prague, Czech Republic will visit the Faculty of Natural Sciences at University Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia.

Host: Dr. A. Marcek Chorvatova
Time of visit: 04.03.-08.03.2018.

Work plan: evaluation of endogenous fluorescence of algae and its changes in different experimental conditions .

Visit 3. Dr. Nadica Ivošević DeNardis (PI), Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia visited the Laboratory of nanoindentation at the Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague, Czech Republic.

Host: Dr. J. Sepitka
Time of visit: 24.04.-28.04.2018.
Work plan: characterization of mechanical properties of algal cells in stress and comparison with adhesion based study and AFM imaging. 

Visit 4. Ria Katalin Balogh, Ph.D. student from the Faculty of Science and Informatics, University of Szeged, Hungary will visit Laboratory for marine and atmospheric biogeochemistry at the Ruđer Bošković Institute in Zagreb, Croatia.

Host: Dr. T. Mišić Radić
Time of visit: 18.06.-22.06.2018.
Work plan: AFM protocol optimization for characterization of the DNA/protein system in the presence and absence of toxic metal ions.

Project description: Major challenges face the aquatic systems due to different human activities, which may cause substantial damage to the economy of the region (fisheries, tourism). Our common regional challenge is focused on analyzing pressure in aquatic environment and requires transnational action as recognized in EU Biodiversity Strategy 2020.

Single-celled algae play a fundamental role in the aquatic ecosystem and they are very sensitive to environmental changes. In addition to their ecological roles (oxygen producers, food web), they are economically important (biofuel, human food, pharmaceutical and industrial products). Deep understanding of algal cell physicochemical response is essential to predict how the whole ecosystem may be affected by human activities.

Physicochemical and structural characterizations of single algal cell surface are of key importance to interpret, rationalize and predict the behavior and fate of the cell under stress in vivo. We aim to examine the in vitro algal cell response under specific stress conditions (variation of salinity and heavy metals). We will look into cell surface mechanical properties (linked to adhesion dynamics and motility), as well as the membrane protein expression and cell autofluorescence. Such properties of soft and motile cells are hard to access while keeping cells viable and the studies to date are limited. Innovative comprehensive approach with state-of-the-art biophysical methods such as atomic force microscopy, nanoindentation, electrochemistry, spectroscopy and modelling will be employed.

Our solution necessitates regional collaboration to gain immediate access to the specific equipment and complementary expertise.

Project is financed by International Visegrad Fund, Bratislava, Slovakia.

Partners:

  • Rudjer Boskovic Institute 
    (Dr. Nadica Ivosevic DeNardis)
  • Faculty of Science and Informatics, University of Szeged, Szeged, Hungary
    (Dr. Bela Gyurcsik)
  • Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic, Prague, Czech Republic                                                                                                                                                                            (Dr. Josef Sepitka)

Projekt APVV 14-0716

Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky

Projekt v spolupráci s Medzinárodným Laserovým Centrom v Bratislave a STU Bratislava


Technické vedy

© 2017 Katedra Biofyziky FPV UCM. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky