fascinovaní biofotonikou

Biofyzika 

Veda o poznaní živej prírody

Biofyzika je interdisciplinárny vedný odbor, ktorý vznikol na rozhraní vied o živej a neživej prírode. Preto jeho pôsobnosť zasahuje do viacerých vedných odborov v uvedených vedných oblastiach a to najmä: chemická fyzika, fyziológia, teoretická medicína, biochémia, molekulová biológia a nanotechnológie.

 

Ozvite sa nám

Napíšte nám, alebo nám dajte like

Máte otázky o katedre? Neváhajte a zanechajte nám správu. Budeme vďační za vaše nápady a pripomienky.

Kontaktujte nás

Vypočujte si webinár o nových optických metódach sledovania environmentálneho znečistenia pomocou vlastnej - endogénnej - fluorescencie v riasach a machoch. Prof. Marček Chorvátová prezentuje príklady využitia spektrálneho a časovo-rozlíšeného zobrazovania v živých systémoch. Viac na: