Pracovníci a štruktúra katedry


Katedra rozvíja výskum predovšetkým v oblasti biofotoniky, bioenergetiky, biomateriálov a elektrofyziológie, pričom využíva spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Medzinárodným Laserovým Centrom Centra Vedecko-Technických Informácii Slovenskej Republiky (MLC CVTISR) a so Slovenskou Technickou Univerzitou (STU).

Na katedre je otvorené spoločné Laboratórium biofotonických technológií vybudované v spolupráci s MLC, CVTISR. V procese budovania je spoločné laboratórium s Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Laboratórium merania a štatistických výpočtov. Katedra tiež rozvíja Laboratórium elektriny a magnetizmu, Laboratórium optiky a Laboratórium spracovania dát.

Pracovníci katedry sa okrem pedagogickej činnosti venujú predovšetkým vedecko-výskumnej činnosti, zúčastňujú na odborných podujatiach doma i v zahraničí, publikujú výsledky svojej pedagogicko-výskumnej práce a podieľajú sa na aktivitách Fakulty prírodných vied.

Vedúca katedry: 

prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.


Pracovníci:

RNDr. Ignác Bugár, Ph.D.

prof. Ivan Štich, DrSc.,

prof. Ľubica Lacinová, DrSc.

doc. Štefan Húšťava, Ph.D.Katedra sídli na FPV UCM 3 posch. Hajdóczyho ul., Trnava.