Pracovníci a štruktúra katedry


Katedra rozvíja výskum predovšetkým v oblasti biofotoniky, bioenergetiky, biomateriálov a elektrofyziológie, pričom využíva spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied, Medzinárodným Laserovým Centrom (MLC) (www.ilc.sk) a so Slovenskou Technickou Univerzitou.

Na katedre je otvorené spoločné Laboratórium biofotonických technológií vybudované v spolupráci s MLC. V procese budovania je spoločné laboratórium s Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Laboratórium merania a štatistických výpočtov, Laboratórium elektriny a magnetizmu, Laboratórium optiky a Laboratórium spracovania dát.

Pracovníci katedry sa okrem pedagogickej činnosti venujú vedecko-výskumnej činnosti zúčastňujú na odborných podujatiach doma i v zahraničí, publikujú výsledky svojej pedagogicko-výskumnej práce a podieľajú sa na aktivitách Fakulty prírodných vied.

Vedúca katedry: 

doc. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.


Pracovníci:

prof. Ivan Štich, DrSc.,

prof. Ľubica Lacinová, DrSc.

doc. Štefan Húšťava, Ph.D.Katedra sídli na FPV UCM 3 posch. Hajdóczyho ul., Trnava.