Pracovníci a štruktúra katedry


Katedra rozvíja výskum predovšetkým v oblasti biofotoniky, bioenergetiky, biomateriálov a elektrofyziológie, pričom využíva spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Medzinárodným Laserovým Centrom Centra Vedecko-Technických Informácii Slovenskej Republiky (MLC CVTISR) a so Slovenskou Technickou Univerzitou (STU).

Na katedre je otvorené spoločné Laboratórium biofotonických technológií vybudované v spolupráci s MLC, CVTISR. V procese budovania je spoločné laboratórium s Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Laboratórium merania a štatistických výpočtov. Katedra tiež rozvíja Laboratórium elektriny a magnetizmu, Laboratórium optiky a Laboratórium spracovania dát.

Pracovníci katedry sa okrem pedagogickej činnosti venujú predovšetkým vedecko-výskumnej činnosti, zúčastňujú na odborných podujatiach doma i v zahraničí, publikujú výsledky svojej pedagogicko-výskumnej práce a podieľajú sa na aktivitách Fakulty prírodných vied.

Vedúca katedry: 

prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.


Pracovníci:

Mgr. Ignác Bugár, Ph.D.

prof. Ivan Štich, DrSc.,

prof. Ľubica Lacinová, DrSc.

doc. Štefan Húšťava, Ph.D.Katedra sídli na FPV UCM 3 posch. Hajdóczyho ul., Trnava.


© 2017 Katedra Biofyziky FPV UCM. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky