Prezident vymenoval nových profesorov

19.09.2018

Gratulujeme Doc. Ľubici Lacinovej, DrSc k jej inaugurácii v odbore fyzika!!!

Prezident Slovenskej Republiky dnes vymenoval nových profesorov.