Dotazník pre doktorandov

14.01.2019

Vytvorili sme nový dotazník na monitorovanie kvality doktorandského štúdia na FPV UCM. Prosíme všetkých doktorandov, súčasných, aj bývalých, aby dotazník vyplnili. Prepošlite informáciu všetkým, ktorých sa to týka!

Dotazník má 9 sekcii a monitoruje prístup k literatúre, spokojnosť so školiteľom, prípravu publikácii, experimentálnu prácu, prednášky a pedagogickú činnosť, stáže, študijný program, ako aj celkový prínos štúdia. V dotazníku sú nepovinné sekcie. Neodpovedanie na tieto sekcie znamená odpoveď "neviem".

K dotazníku je možné sa dostať kontaktovaním katedry