Biofotonika: compendium je v predaji!

22.11.2017

Prvá kniha o Biofotonike v slovenčine uzrela svetlo sveta!

O čom je kniha o Biofotonike? Život na zemi je založený na svetle, ktoré k nám prichádza zo slnka. Všetky živočíchy obsahujú vo svojich bunkách molekuly, schopné pohlcovať svetlo a niektoré sú schopné ho aj následne vyžiariť. Rastliny vďaka svetlu fotosyntetizujú. Biofotonika je veda o interakcii svetelného žiarenia so živými systémami. Spustila revolúciu v medicínskej diagnostike a terapii a prenikla prakticky do všetkých oblastí nášho života. Biofotonické aplikácie sú čoraz rýchlejšie sa rozvíjajúca oblasťou a uplatňujú sa od medicíny, biomedicínskeho výskumu a kozmetiky až po analýzu liečiv, skúmanie kvality životného prostredia - vody, resp. vzduchu, či kontrolu kvality jedla v potravinárskom priemysle.V budúcnosti sa predpokladá, že biofotonika sa stane súčasťou oblastí ako sú tvorba biokompatibilných materiálov pomocou 3D tlačiarní na makro a mikroúrovni, personalizovanej medicíny, nanobiofotoniky či biometrie. Kniha ponúka prierez základmi biofotoniky, modernej a pokrokovej vedy, ktorá bude dominovať vývoju v 21. storočí, a jej aplikáciami.

Kde sa dá kniha zohnať? klikni na odkaz, alebo sa zastav v kníhkupectve FPV UCM na Hajdóczyho 1 v Trnave.