Photonics West začína už iba za 2 týždne!

12.01.2018

Jeden z najväčších kongresov vo Fotonike - Photonics West svetovej optickej spoločnosti SPIE začína v San Franciscu, USA už iba za 2 týždne. Stretnú sa na ňom špecialisti z celého sveta v oblasti Bios (Biofotonika a Biovedy), Lase (Laserové technológie) a Opto (Optika a Optoelektronika).

Doktorandi a mladí výskumníci na Slovensku sa môžu pripojiť k našej SPIE Student Chapter, ktorá pôsobí na Slovensku už 7 rokov a je otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem o optiku, fotoniku, elektroniku a biofotoniku  a chceli by využívať granty na kongresy spoločnosti SPIE, prístupy k článkom či knihám, ako aj organizovať vlastné aktivity. Nie je dôležité na akej univerzite pôsobíte. Členovia našej SPIE chapter sú z STU v Bratislave, UCM v Trnave, UPJŠ v Košiciach, či Univerzity v Žiline. Vítame všetkých. Neváhajte sa pripojiť.