VIII Slovenské Biofyzikálne Sympózium bude 30.5.-1.6. 2018 v Košiciach.

09.03.2018

Sympózium Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti (SKBS) je podujatie tradične organizované s dvojročnou periodicitou touto spoločnosťou. Hlavným poslaním týchto stretnutí biofyzikov zo Slovenska je prezentovať najnovšie výsledky dosiahnuté v biofyzikálnom výskume, posilniť spoluprácu medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti, upevniť a nadviazať kolegiálne a priateľské vzťahy medzi členmi spoločnosti a oceniť najvýznamnejšie práce mladých výskumníkov do 35 rokov, ako aj celoživotné úsilie "bardov" biofyziky na Slovensku pre rozvoj a propagáciu tejto vednej disciplíny. Nasledujúce, v poradí ôsme sympózium, ktoré je spoluorganizované Centrom interdisciplinárnych biovied a Katedrou biofyziky PF UPJŠ v Košiciach, sa uskutoční v dňoch 30.5. - 1.6.2018 v Košiciach. Viac na