Fyzici potvrdili novú formu hmoty!

15.12.2017

Pred 50 rokmi fyzici predpovedali formy hmoty, ktorú teraz experimentálne potvrdili. Tím Petra Abbamonte z Univerzity v Illinois použili citlivé spektroskopické merania a dokázali prítomnosť kolektívnych excitácií nízkoenergetických bozónov, spárovaných elektrónov a dier bez ohľadu na ich hybnosť. Teda prví pozorovali mäkký plazmón.  

more in

viac na