Festival svetla bol posunutý.

26.02.2018

Vzhľadom k súčasnej situácii a z úcty k pamiatke J. Kuciaka a M. Kušnírovej sme sa rozhodli Festival svetla v Bratislave uskutočniť v inom, vhodnejšom čase.

Cieľom podujatia "Festival svetla Bratislava 2018" je prepájať technológie, vedu a umenie s aktuálnymi témami spoločnosti. Počas festivalu budú umiestnené statické, dynamické a interaktívne svetelné inštalácie. Inštalácie budú kombináciou vyspelých technológií, súčasného umenia a moderných vedecko-technických riešení s vysokou pridanou hodnotou. Okrem týchto inštalácií sa počas festivalu uskutoční viacero sprievodných podujatí (medzinárodná súťaž v 3D mappingu, workshop o fotonike, verejné diskusie). Cieľom týchto aktivít je popularizovať úlohu kreatívneho priemyslu a fotoniky - vedy a technológií pracujúcich so svetlom - pre život, prácu a zábavu v modernom meste. 

Na festivale potrebujeme aj dobrovoľníkov! Neváhajte prihlásiť sa!